Skip to main content

હું અને મારી ગઝલ

ઊભા  હતા  કોઈ  અતલમાં  હું  અને  મારી  ગઝલ,
ઘૂંટાઈને    આવ્યા   ખરલમાં  હું  અને  મારી  ગઝલ.

ટૂંકાણમાં    અંત:કરણની     વાત     કહેવાનું    થયું,
બસ, ત્યારથી આવ્યા અમલમાં હું અને મારી ગઝલ.

પડતર   પડેલા   શબ્દની   ખેતી    કરે   કોઈ   કલમ,
લહેરાઈએ   ત્યારે   ફસલમાં  હું  અને  મારી  ગઝલ.

શણગારવાની  વિદ્વત્તા   બાજુ   ઉપર   મૂકો   જરા,
છીએ  મનોહર  દરઅસલમાં  હું  અને  મારી ગઝલ.

કોઈ  વિલક્ષણ  પળ  સમે  પ્રગટી  જવાની આશમાં,
શોધી  રહ્યા  વાહક  સકલમાં  હું  અને  મારી ગઝલ.

                    હરજીવન દાફડા

Comments

Popular posts from this blog

'છાલક' ઓકટોબર - ૨૦૨૨ માં પ્રગટ રચના

શ્વાસના ચોક્કસ હિસાબો આપણી પાસે નથી

કહે તો ખરો.. ઇમેજ કર્ટસી - હરીશ દાસાણી