Skip to main content

આસન લગાવ અંતરમાં

કોઈ    સાધુ,    ફકીરને   ઓળખ,
એ   પ્રથમ   આ   શરીરને ઓળખ.

ધન  વિના   મોજશોખ   માણે   છે,
કોઈ    એવા    અમીરને    ઓળખ.

જ્યાં  સ્વયંનો  અવાજ  પણ  અટકે,
એ   અહમ્ ની   લકીરને     ઓળખ.

તું   ઝવેરી   જ    હો   ખરેખર    તો,
હેમ    ઓળખ,   કથીરને    ઓળખ.

તું   જ   આસન    લગાવ   અંતરમાં,
તું   જ    તારા    કબીરને    ઓળખ.

               હરજીવન દાફડા

Comments

Popular posts from this blog

ન એકો, ન દ્વિતીયમ્, ન તૃતીયમ્-ચતુર્થમ્

લીલી લીલી વયમાં - લાલજી કાનપરિયા

એક એ રહે - રાજેન્દ્ર શુક્લ