Skip to main content

એવા છે - સ્નેહી પરમાર

એવા છે

એકના બે ન થાય એવાં છે,
તોય મોહી પડાય એવાં છે. 

હાથ ઝાલે તો એના આધારે,
ઊંચે ઊડી શકાય એવાં છે.

ખૂબ ટૂંકો પનો છે ચાદરનો,
એય એમાં સમાય એવાં છે.

એની સાથેના અણબનાવો પણ,
એક તોરણ ગુંથાય એવા છે.

માર્ગ કેવા છે એની ઝુલ્ફોના,
હાથ સોનાના થાય એવાં છે.

- સ્નેહી પરમાર

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

'છાલક' ઓકટોબર - ૨૦૨૨ માં પ્રગટ રચના

શ્વાસના ચોક્કસ હિસાબો આપણી પાસે નથી

કહે તો ખરો.. ઇમેજ કર્ટસી - હરીશ દાસાણી