Skip to main content

આજે કવિ ફારૂક શાહના જન્મદિવસે શુભેચ્છાઓ સાથે માણીએ એમની એક રચના પરગટને પાળ પ્રકટી છે - ફારૂક શાહ

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

હરજીવનમાં અવરજવર

ઇમેજ બનાવનાર નાથાલાલ ર. દેવાણીના આભાર સાથે

ક્યાં પાળી કરું !